Jij houdt geen rekening met vormen. Ook niet met ideeën. Jij gaat overal dwars doorheen. Jij houdt geen rekening met geslacht, huidskleur en leeftijd. Jij houdt geen rekening met fysieke aanwezigheid en de frequentie van contact. Jij houdt geen rekening met wat gebruikelijk is. Terwijl jij in wezen zo gebruikelijk bent. Terwijl jij zo ontegenzeggelijk bent.

Jou negeren is niet eens als weerstand bieden tegen de stroming, als stilstaan in een kolkende rivier, als een dam die ogenschijnlijk onverzettelijk ontelbare liters water tegenhoudt. Nee. Jou negeren is als stil willen staan halverwege een waterval. Het kan niet. Het. Kan. Niet. Jij bent niet te negeren. Je kan jou niet negeren. Je bent onnegeerbaar.

Hoe dan ook, vroeg of laat, trek jij iedereen met je mee, dwars door alle vormen, ideeën en normen heen. Het enige dat wij kunnen doen, is jou herkennen en erkennen, nederig gehoor geven aan jouw aanwezigheid en genieten van de ervaringen die jij ons brengt. Zo leren we dat het om jou gaat, om het ervaren van jou in plaats van om het nastreven van een vorm. Zo leren we denkbeelden los te laten en over te geven aan wat is. Zo leren we leven in onvoorwaardelijkheid. Zo beleven we jou, de vormoverstijgende verbinding.

Dankjewel liefde ❤️.