Wij zijn hetzelfde. Of dezelfde, beter gezegd. Alle perspectieven van alle mensen op aarde zijn als alle gedachten van één persoon. Elke aardbewoner bewandelt zijn eigen weg. Elk idee in een hoofd ook. In dat opzicht is er geen verschil tussen wat er in ons gebeurt en wat er om ons heen gebeurt. Nul. Bovendien kunnen ideeën in een hoofd net zo tegenstrijdig zijn als de aardbewoners onderling. Eigenlijk maakt dat het heelal tot (hemel)lichaam en de aarde tot (wereld)bol, met mensen als de miljarden gedachten van het universum. Alles zit aan elkaar vast. Zowel binnen als buiten ons. Wat we zien is een weerspiegeling van wie we zijn.

Er leven nogal wat mensen op deze planeet. Met allemaal een andere kijk op de wereld. Dat staat garant voor chaos, zou je zeggen. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Als wat we zien een weerspiegeling is van wie we zijn, dan is er net zoveel chaos om ons heen als er chaos in onszelf is. Dat is een uitgangspunt met mogelijkheden. Het enige wat wij hoeven te doen is vrede in onszelf te vinden, en als vanzelfsprekend verandert ons spiegelbeeld – de omgeving – dan met ons mee. Rust in het hoofd van een individu betekent rust op de wereldbol van het hemellichaam. Vrede in ons betekent vrede om ons heen.

Om vrede in onszelf te vinden, hoeven we maar een paar dingen te doen (of juist niets meer te doen, het is maar hoe je het bekijkt): al onze persoonlijke overtuigingen onder ogen komen en loslaten – hoe eng en confronterend dat ook is, zonder weerstand accepteren dat ons hoofd zo nu en dan toch met gedachten strooit en zodoende volledig overgeven aan / keuzes maken op basis van de natuurlijke flow van het leven. Loslaten, accepteren en overgeven. Zijn. Zodra wij stoppen met de ideeën in ons eigen hoofd te bevechten, stoppen de miljarden gedachten van het universum (lees: mensen op aarde) ook met elkaar te bevechten. Stel je voor: een vreedzaam hoofd en daardoor het voelen van pure liefde. En dat alles om ons heen dan ook die pure liefde is. Dan worden we samen weer wat we altijd al waren: pure liefde. Wij zijn hetzelfde, dezelfde <3.